Eskubideak eta Betebeharrak / Derechos y deberes

derechos_deberes_e.pdf