AFARIAREN ZOZKETAREN ZENBAKI IRABAZLEA  /// NÚMERO GANADOR DEL SORTEO DE LA CENA

1364


SARITUTAKO LOTERIA KOBRATZEKO ERANDIO BHIn BERTAN:    ASTEARTE, ASTEAZKEN ETA OSTEGUNETAN 11-13:30 BITARTEAN                             

HORARIO PARA COBRAR LA LOTERIA DE NAVIDAD PREMIADA EN EL MISMO INSTITUTO:      LOS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES DE 11 A 13:30.

Oharra: loteria 2024ko martxoaren  22ra arte ordainduko da ./ Nota: la lotería se pagará hasta el 22 de marzo de 2024.

Zerbitzuak

         Servicios

Proiektuak

Proyectos

Argibide akademikoa

Información  academica

Informazio orokorrak

Información general